Kancelaria notarialna w centrum Wrocławia

Czynności notarialne

Notariusz przy dokonywaniu czynności obowiązany jest czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Notariusze Wrocław

Więcej

Jak się przygotować

Notariusz przygotowuje i dokonuje czynności w oparciu o przedłożone lub okazane dokumenty oraz oświadczenia stron czynności. Zapraszamy Kancelaria notarialna Krzyki Wrocław

Więcej

Kontakt

Kancelaria Notarialna znajduje się na 13 piętrze budynku Sky Tower, który mieści się w centrum Wrocławia.

Więcej